Vyhledávání

Propozice Letní Klubová Soutěž 2017   6. ročník

 

 Pořadatel:        Magnum klub SSK Jirkov 0857

                        a střelnice Magnum club Jirkov s.r.o.

 

Místo konání:   krytá střelnice Magnum club s.r.o.                       

                         Krátká 1773, 431 11 Jirkov

                         tel: 474 650 207 (po 15. hodině)

 

Funkcionáři soutěže :  Ředitel soutěže  :   ing. Mittelbachová Stanislava přeseda SSK

                                     

                                       Hlavní rozhodčí  :         Pánek František  1. Tř  A 0301

 

Presentace:                        9.00 – 9.20 hod na střelnici

 

Příležitostný příspěvek:           80.- Kč v každém kole

 

Protesty:           podle PSS s vkladem 200.-Kč do rukou hlavního rozhodčího

                         do 20 min od vyhlášení výsledků

 

 Zdravotní zabezpečení: lékárnička na střelnici / Nemocnice Chomutov /

 

 Discipliny:   Soutěž je vypsána, jako závod jednotlivců v disciplíně:

 

      1/   5 ran nástřel / 4.min/ a  15 soutěžních ran / 6.min/ na terč vylosovaný pro jednotlivé kola soutěže /3.druhy -  50/20 , policejní 681 , FBI /          

 

      2/ 10 ran / bez času/ na terč vylosovaný /3 kola  - 5 ti násobný , 2 postavy ,                              

                                                                                      NLF redukovaný /

      3/  12 ran s jedním přebitím / čas Teimer/ na terč NLF / 3 kola /

      4/   plechové terče / 1 kolo /

Zbraň: služební pistole 7.65 – .45 nebo revolver 9mm, 38 Sp - .357 Magnum

             Pro každou disciplinu je povolena jiná zbraň.

             Dalekohledy povoleny.                                        

 

Hodnocení: pro určení pořadí budou započítány 2 nejlepší umístění na terče

                     1-2-4-  a 2 nejlepší umístění na terč  1 – 3/ teimr /

 

Ceny :   1. místo – nejlepší výsledek /dárkový balíček+ klub. Pohár/

1.    místo – nejlepší žena / dárkový balíček + klub. Pohár/

2.    diplomy do třetího místa

Závěrečné ustanovení :

     Na střelnici bude v době soutěže povolen vstup pouze střelcům dané směny,rozhodčím a obsluze střelnice.

    Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště na střelnici!

    Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu,popř. diskvalifikací!!

    Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku!!

Upozornění :

   Výbor SSK Magnum klub Jirkov upozornuje na skutečnost,že SSK ani střelnice Magnum club s.r.o. nemá uzavřeno úrazové pojištění pro soutěžící a proto doporučujeme všem zúčastněným toto řešit individuelně.

   Účast na soutěžích je na vlastní riziko všech účastníků !!

 

Výbor SSK si vyhrazuje právo na případnou změnu propozic v průběhu soutěží .

                      

 

 

 

 

Termíny jednotlivých kol soutěže :

 

1 kolo  22. dubna       2017 T                  5. kolo  19. srpna 2017 

                                         

2.kolo  20. května      2017                     6. kolo  23. září     2017  T

                                          

3.kolo  17. června      2017  T                 7. kolo  21. října   2017

                                        

4.kolo  15. Července 2017   P      

                                         

  Po 7. kole LKS bude členská schůze s vyhlášením výsledků LKS   

  a příprava na ZML                                     

      

                                          

      

                                              

Těšíme se na Vaší účast a přejeme přesnou mušku.

                                                                                  

                                                                                    Výbor SSK