Vyhledávání

Propozice

                                    17. ročníku Z M L a ostatních soutěží

                                pořádaných střeleckým klubem Magnum Jirkov

                               a střelnicí Magnum club s.r.o. na rok 2017-2018

 

Pořadatel:        Magnum klub SSK Jirkov 0857

                        a střelnice Magnum club Jirkov s.r.o.

 

Místo konání:   krytá střelnice Magnum club s.r.o.                       

                         Krátká 1773, 431 11 Jirkov

                         tel: 474 650 207 (po 15. hodině)

 

Ředitel soutěže:   ing. Mittelbachová Stanislava    tel: 775669103

                           e-mail: stana007@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:    Pánek František - rozhodčí I. tř. A0301                 

                                                          tel: 604 670 762

 

Presentace:                        8.50 – 9.20 hod na střelnici

Rozprava:                           9.20 – 9.30

Závod:                                9.30 – 13.00 (přibližný konec)

 Účast po zahájení soutěže je možná pouze výjimečně, po předchozí domluvě s vedením klubu nebo střelnice !

 

Vyhodnocení:                     do 20 min. po skončení závodu

Příležitostný příspěvek:           80.- Kč v každém kole

Protesty:           podle PSS s vkladem 200.-Kč do rukou hlavního rozhodčího

                         do 20 min od vyhlášení výsledků

 

Zdravotní zabezpečení: lékárnička na střelnici / Nemocnice Chomutov

 

Soutěž je vypsána, jako závod jednotlivců v disciplíně:

 

A/ 5 ran nástřel 15 ran soutěžních na přesnost, terč   1/ mezinárodní pistolový 50x20 /538/, 2/50/20 negativní /626   čas   střelby  4+6 min. terče se budou pravidelně střídat každý závod

B/ 10 ran bez nástřelu na vylosovaný terč v každém kole ze 7 možností, pro celou soutěž:

      1/ NLF redukovaný 628   2/policejní 687,   3/ D1 612 ,  4/FBI 535, 5/D2 631 6/ 2 postavy 536,     7/policejní 681 – po vylosování se terč již nebude opakovat               čas střelby neomezený                                                            .

Zbraň: služební pistole 7,65 – .45 nebo revolver 9mm, 38 Sp - .357 Magnum                                        

  Každá jednotlivá soutěž musí být odstřílena jednou zbraní. Dalekohled povolen.

Na střelecká stanoviště bude v době soutěže povolen vstup pouze střelcům dané směny, rozhodčím a obsluze střelnice!

Z celé ligové soutěže se vyškrtávají tři nejhorší umístění, nebo tři neúčasti.Do celkového hodnocení budou zařazeni pouze ti, kteří se zúčastní minimálně čtyř ligových kol ze sedmi.

Ceny v každém jednotlivém kole budou udělovány do třetího místa a první ženě.Ceny za konečné pořadí v lize do třetího místa + putovní pohár + diplom

 

      Výbor SSK si vyhrazuje právo změn propozic v průběhu soutěží.

Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice ! Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním  z objektu střelnice, popř. diskvalifikací !

Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku !

Během  ZML bude náhodně měřen odpor spouště/dle pravidel ČSS  odpor spouště je 1kg/  

 Upozornění !

Výbor SSK Magnum Jirkov upozorňuje na skutečnost, že SSK ani střelnice Magnum club s.r.o. nemá uzavřeno úrazové pojištění pro soutěžící a proto doporučuje všem zúčastněným toto řešit individuálně. Účast na soutěžích je na vlastní riziko všech účastníků !

 

Termíny soutěží ZML sezona 2017 – 18

 

  1.kolo             18.11.2017                       4.kolo             20.1.2018

  2.kolo              2.12.2017                        5.kolo               3.2.2018

  3.kolo            16.12.2017                        6.kolo             17.2.2018

                                                                  7.kolo               3.3.2018

 

ZHL KVZ CV

      1. kolo    19.11.2017              4.kolo        21.1.2018

    2. kolo      3.12.2017              5.kolo          4.2.2018

    3. kolo    17.12.2017              6.kolo        18.2.2018

                                      7.kolo          4.3.2018

Ostatní soutěže na střelnici Magnum

                                                                         

   23.12.2017   Vánoční pohár  -    SSK                         

   30.12.2017   Poslední výstřel  - střelnice                     

     17.3.2018   Pohár klubu   -   SSK                               

      24.3.2018  Velikonoční soutěž   -  střelnice            

            Srdečně Vás zve  výbor SSK Magnum Jirkov a střelnice Magnum club s.r.o.                                             

                                                       Propozice byly schváleny výborem SSK